sorggruppe

Sorggruppe
Vi opstarter en ny sorggruppe torsdag  den 8. september 2022 kl. 12.30 i Søllested præstegård.

En sorggruppe er et gratis tilbud til men­nesker, der har mistet en nærtstående. I

sorggruppen kan man møde andre i samme situation og dele de oplevelser, der kan

være svære at dele med ens nærmeste. Kirkens sorggrupper giver den efterladte mulighed for at bearbejde sin sorg og finde støtte og livsmod i den svære tid efter tabet.

Det nye forløb starter i efteråret i Vindeby præstegård. Denne sorggruppe vil være med fokus på tabet af en ægtefælle/partner. Sorggruppen vil blive ledet af sognepræst Rebekka Maria Brandt Kristensen og sognepræst Susanne Oxholm Bay Jacobsen - begge med uddan­nelse i sjælesorg.

Det er nødvendigt med tilmelding, da der er begrænsede pladser og vi gør opmærk­som på at der kan være en forsamtale inden. Sorggruppen er lukket, det vil sige, at man følger de samme mennesker i forløbet. Tilmelding sker til Sognepræst Susanne Oxholm Bay Jacobsen på tlf. 54 93 20 30.